Pages

11 December 2008

Kviz

Rod Blagojevich ili Tony Soprano, pogodite koja je čija rečenica. Igrajte ovde.

Izviđač u budućnost MIlan Nikolić

U Vremenu:

"OZBILJNA OGRANIČENJA KAPITALIZMA I PARLAMENTARNE DEMOKRATIJE, KAO I POSTOJEĆEG SVETSKOG PORETKA danas se obznanjuju preko ekonomske krize i globalnih klimatskih promena a već sutra mogu dovesti do velikih pomeranja ljudskih masa u potrazi za hranom i pijaćom vodom, a onda i do velikih i strašnih konflikata sa upotrebom sveg pa i nuklearnog oružja. Srbija, kao mala i nejaka država, mora potražiti svoju bezbednost pod kišobranom EU i (za sada) NATO-a, ali se i sama može pripremati za ono što dolazi tako što će politička i ekonomska elita više poštovati (i bolje finansirati) intelektualnu elitu kao svojevrsnog izviđača u budućnost i razviti pravu brigu za opšte dobro preko dugoročnog planiranja kao pripreme na ono što donosi budućnost. Takođe, moraju se smanjiti i staviti pod kontrolu korupcija i organizovani kriminal, kao što se mora zahtevati određena doza ekonomskog patriotizma od preduzetničke elite. Kao korektiv i kontrateža, treba pomoći razvoj trećeg sektora a posebno ekološkog, sindikalističkog, feminističkog, antiglobalističkog i sličnih pokreta, i raznih formi neposredne demokratije i, iznad svega, održati nezavisnost i kritičnost medija. Kako sada izgleda dominantna ideologija do polovine ovog veka, zbog datih globalnih okolnosti, biće neka mešavina socijaldemokratije i ekologizma koja će ići na korigovanje i dopunjavanje kapitalizma i parlamentarne demokratije a ne na njihovu zamenu. Naš doprinos bi mogao biti jedan set ideja baziranih na našem iskustvu sa decentralizacijom i samoupravljanjem očišćenim od ideologije i svedenim na realne prednosti i nedostatke."

Ima li neka glupost koja se da zamisliti a da u ovom odeljku nije predložena? Ja lično mislim da je Nikolićevo kardeljevsko samoupravljanje kao srpski doprinos civilizovanju kapitalizma ipak nedostižni šampion u kategoriji "idiotizam godine". Takođe, zapazite "finansiranje intelektualnih elita" da bi bile vladin "izviđač u budućnost"!? Treba im, drugim rečima, dati para da budu ovako pametni kao Milan Nikolić. A tek "ekonomski patriotizam"? A državno finansiranje antiglobalizma? A "pomeranje ljudskih masa u potrazi za hranom i vodom"? Bože, čovek stvarno treba da bude posebno talentovan da bi toliko idiotizama sabio u petnaestak redaka.

Ubistvo iz nacionalnog interesa

U svojoj kolumni Slobodan Antonić se opet koristi relativnim moralom prilkom iskazivanja podrške rukovodstvu Srbije koje je u Skupštini UN glasalo protiv osude kršenja ljudskih prava u Iranu. U principu kaže pošto su Evropljani glasali protiv nas oko Kosova mi možemo da glasamo protiv njih. Slaviša je već objasnio zašto su takvi argumenti neprimereni.

Antonić još kaže: Nameće se nekoliko razmišljanja u vezi sa ovim briselskim, ali i „drugosrbijanskim” kritikama ovakvog poteza naše diplomatije. Prvo, nisu li nas neprestano učili da u međunarodnoj politici nema prijatelja već da svako ide za svojim interesima?

Ja stvarno ne razumem kako ubijanje maloletnika u Iranu može biti u interesu Srbije, odnosno u interesu bilo kog pojedinca iz Srbije.

Transparentnost

Već par godina se ovde žalimo na netransparentnost srpskog budžeta (ovde, ovde i ovde).

Međutim, pojedina ministarstva su ove godine zaista napravila pomak i mislim da je red da ih pohvalimo. Ovde se nalazi arhiva sa fajlovima koji čine budžet. Kada je otvorite, pored celog budžeta, tu se nalaze i finansijski planovi nekih ministarstava, koja polako prelaze na programski budžet, a to su ministarstva zdravlja, vera, trgovine i usluga, državne uprave i prosvete.

Naravno, lako je naći mane ovim finansijskim planovima, ali, sve jedno, mislim da bi bilo veoma dobro kada bi i sva ostala ministarstva morala da navedu sve programe koje sprovode, da za njih daju obrazloženje (ma koliko nesuvislo), kao i detaljnu strukturu troškova.

Pre par godina sam razgovarao sa čovekom u Ministarstvu trgovine koji je tada radio na nečemu što se zvalo "godišnje operativno planiranje" (a na osnovu čega treba da se napravi programski budžet). Rekao mi je "tek kad sam morao da izlistam sve šta radimo, koliko to košta i kakvi su efekti, shvatio sam da svake godine bacamo gomilu para".