Pages

26 July 2011

Osnovne funkcije države

Jedan od dobrih argumenata za povlačenje države iz stvari poput nauke, poljoprivrede, privrede i recimo kulture je što se tako zanemaruju osnovne funkcije države. Jednostavno, ako se država bavi svim i svačim, stradaju borba protiv kriminala, vojska, sudovi, javni registri i slične stvari koje privatni sektor veoma teško može da pruži.

Za sve to je Srbija sjajan primer. Policija radi u veoma lošim uslovima, nose stare čizme i uniforme, da ne govorim o opremljenosti kriminalističkih laboratorija. Drug koji radi u pravosuđu mi kaže da se dešava da zakasne sa presudama jer nemaju para da kupe toner za štampač na kojem se štampaju presude. Zatvori su prenatrpani. O stvarnom stanju u vojsci nema (razumljivo) javnih podataka, ali iz svega što čujem i njihova opremljenost je relativno loša.

Verovatno najbolji primer je haos oko izdavanja novih dokumenata. Nesumnjivo, deo problema se krije u lošoj organizaciji posla i ide Dačiću na dušu, ali je i prilično očigledno da se zaista radi i o nedostatku fizičkih kapaciteta i ljudskih resursa da se posao odradi kako treba.

Srbija je banana zemlja upravo iz tih razloga. Ozbiljna država može da ima loše školstvo, male plate i visok procenat siromašnih. Ali, u ozbiljnoj državi je nezamislivo da se staje u red u sred noći da bi se izvadila nužna dokumenta i/ili registrovao auto.