Pages

09 October 2012

Visoke kamate?

U medijima se govori o navodno visokim kamatama na depozite i dinarsku štednju. NBS je upozorila banke da ne dižu kamate, drugi pišu da su kamate na dinarske depozite "najveće u regionu".

Ali kad se pogleda kolike su te kamate, vidi se da su one ustvari vrlo niske. Nominalna kamatna stopa ne znači ništa -- treba videti kakva je realna kamata, koja se dobija kada se nominalna umanji za stopu inflacije.

Ako se gledaju realne kamate, one su na depozite po viđenju duboko negativne. Držanjem dinara u banci vi godišnje gubite, u zavisnosti od tačnih iznosa nominalne kamate i inflacije, nekih 6-10% vašeg depozita. Kamate na oročenu štednju su nešto više ali ne i posebno visoke. Opet u zavisnosti od kretanja kursa i inflacije, moguće je da i neke od njih budu realno negativne.