Pages

09 November 2008

Prokopijević o Obami

Na sajtu Peščanika.

Kratak rezime teksta: "Pad berzi u SAD i razvijenim zemljama sveta pokazuje da su poslovni krugovi – sasvim različito od većine birača u SAD – vrlo razočarani Obaminom pobedom. To nije bez razloga. Obamina ekonomska filozofija se oslanja na „tešku ruku države“ a ne na tržišne sile, na regulaciju a ne deregulaciju, na kontrolu a ne liberalizaciju, na socijalnu demagogiju i populizam, a ne politiku „čistih računa“. To vodi pogoršanju prilike za ulaganja, pogoršanju poslovnog okruženja i klime, manjem broju radnih mesta i generalno nižem ekonomskom rastu. A i sporijem rastu standarda".

S obzirom na predvidive reakcije čitalaca, urednice Peščanika bi mogle da uvedu "Odjeke i regovanja" ("Fight he Smears") zbog ovog podlog, rasističkog ataka na Jednog, pod tobožnjim izgovorom ekonomske analize njegovog programa. :)