Pages

06 July 2006

Domaće vaspitanje

U vreme kada zbog diplomatskog imuniteta nisu plaćali kazne, prosečan kuvajtski diplomata u Ujedinjenim nacijama u Njujorku je godišnje pravio 246 parking prekršaja, a prosečan švedski, norveški, japanski i britanski nula.

Srbija i Crna Gora su na 2o. mestu od 146 zemalja po broju diplomatskih parking prekršaja. Srbija i Crna Gora, Albanija i Bugarska su jedine evropske zemlje među prvih 30. Članak sa celom tabelom je ovde.

Tabela ima visoku korelaciju sa indeksom korupcije Transparency International. Poenta je da kada nema kazne ili se ona zanemari, korupcija zavisi od kulture.