Pages

06 October 2012

Dinar, potcenjen ili precenjen?

Paul Krugman kaže da je dinar precenjen, Diana Dragutinović da je potcenjen. Ko je u pravu?

Nema pouzdanog merila za to, niti ima konsenzusa šta to uopšte znači.

Na Krugmanovoj strani su sledeći argumenti. NBS je u poslednje vreme dosta intervenisala na jačanju dinara. Kad bi se dinar ostavio slobodnom tržištu, kada NBS ne bi intervenisala, dinar bi bio slabiji nego što je sada.

Na Dianinoj strani bi mogla da bude činjenica da i pored toga što je NBS uvek intervenisala, devizne rezerve su čitavu deceniju rasle. To znači da je NBS neto otkupljivala devize za dinar i time godinama doprinosila slabljenju dinara. Da NBS to nije radila, dinar bi bio mnogo jači. Međutim i to se u poslednjih par godina promenilo, devizne rezerve su prestale da rastu, a ove godine i padaju. Gledajući ovaj kriterijum u 2012, dinar jeste precenjen -- pao je, ali je trebalo da padne još više.

Kao dokaz da je dinar potcenjen, Diana navodi razlike u kretanju inflacije i kretanju kursa -- naime, dinar je prema evru pao više nego što je bila dinarska inflacija. To nije baš pouzdan način gledanja na stvari. Prvo, to najviše zavisi od izbora početne godine -- nemamo razloga da verujemo da je u baznoj godini dinar bio na ravnotežnom nivou. Možda je u baznoj godini (NBS u izveštaju uzima 2010.) bio daleko precenjen, a sada je samo malo manje precenjen. Drugo, zašto NBS meri dinar prema evru?  Evrozona je najznačajniji ali nije jedini trgovinski partner. Ko kaže da evro ima ravnotežnu vrednost? Moguće je da je i sam evro precenjen prema drugim valutama -- i ako se pogledaju pariteti cena izgleda da u poslednje vreme jeste bilo tako.

Bolje od poređenja kretanja cena i kursa je poređenja nivoa cena po zemljama. Pa ako je u Srbiji u proseku skuplje nego u inostranstvu dinar je precenjen, ako je jeftinije dinar je potcenjen. Prema tom pokazatelju dinar je tradicionalno potcenjen u odnosu na evro ili dolar. Statistike kažu da su cene u Srbiji niže (možda se ne čini tako, ali pored robe široke potrošnje tu treba uključiti i cene raznih usluga, koje su dosta niže). Ni ovaj pokazatelj nije pouzdan i sve je to dosta arbitrarno -- treba odabrati uporedivu korpu proizvoda, neki proizvodi su striktno domaći, postoji problem sa uslugama i sa proizvodima kojima se ne trguje pa je pitanje zašto bi one bile neka odrednica kursa, itd. Ali eto po tom kriterijumu, dinar je potcenjen.

Meni su tržišni kriterijumi (koji idu u prilog Krugmanu i trenutnoj precenjenosti) bliži od statističkih metoda (koje idu u prilog Diani i potcenjenosti dinara). Kretanje deviznih rezervi i intervencije NBS na jačanju dinara su znak da bi dinar danas trebalo da vredi malo manje.

Inače, sve to i nema previše veze -- samo postojanje dinara kao navodno plivajuće valute je mnogo veći problem od njegove trenutne vrednosti.