Pages

02 December 2007

Venecuela

Zanimljivo je kako je Čavez upakovao ustavne promene za današnji referendum. Zajedno sa amandmanom za neograničeni broj predsedničkih mandata upakovano je glasanje za socijalne beneficije i ograničenje radnog dana na 6 sati.

Ali i pored toga, kažu da postoji šansa da Čavez ovog puta izgubi. Ili da bude primoran da pokrade izbore - ali i to bi bio dobar znak.