Pages

09 March 2010

Tri zanimljiva teksta

1. Post Džejmija Vajta o reformisanju izbornog sistema.
2. Akademska autobiografija Judžina Fame, vodećih finansijskog ekonomiste.
3. Esej Grega Menkjua na temu moralnosti poreske politike.