Pages

10 August 2006

Heritage fondacija o američkim vrednostima

Pre nekoliko dana u Vašingttonu je održana konferencija koju su sponzorisali Heritage fondacija i BOND (Brotherhood for a New Destiny) posvećena ideji obnove kulturnih temelja života u gradovima u Americi, koji se često nalaze u žalosnom stanju, sa velikom stopom kriminala, nezaposlenosti itd.

Jedan od zaključaka je bio da Amerika mora da izgradi "kulturu pripadanja" koja obuhvata ključne etičke vrednosti "rada, porodice i vere", izgubljene ili potisnute tokom poslednjih decenija forsiranja kulture negacije i odbacivanja. Pod kulturom odbacivanja ili negacije misli se na sumrak etike rada i porodice kao posledice širenja "progresivnih" gledišta na brak, abortus, itd, kao i državnih intervencija koje uništavaju etičku vrednost rada i lične samostalnosti.