Pages

21 July 2010

Jeftina radna snaga

Tyler Cowen:
Ako hoćete da kupite Mercedes-Benz, nemačka radna snaga je za tu svrhu najjeftinija na svetu.