Pages

08 March 2008

Vaclav Klaus u Njujorku

Češki predsednik Vaclav Klaus, našoj ekonomskoj pa i opštoj javnosti, poznat kao jedan od vodećih liberalnih reformatora prve polovine 1990-ih, između ostalog danas je jedan od vodećih skeptika u pogledu teorije o antropogenom globalnom zagrevanju među svetskim političarima.

Ovde je njegov govor sa međunarodne konferencije o klimatskim promenama koja je održana od 2-4 marta u Njujorku, i na kojoj je pored Klausa, govorilo na stotine naučnika - klimatologa, fizičara, meteorologa koji sumnjaju u tezu o antropogenoj klimatskoj katastrofi, ali i dosta ekonomista.

Od ekonomista ,osim samog Klausa, posebno bih izdvojio trojicu: Don Boudreaux, šef odseka za ekonomiju na univerzitetu George Mason, zatim Ross McKitrick sa univerziteta Guelph iz Kanade, koji je jedan od dva autora članaka koji su pokazali pogrešnost čuvenog Hockey Sticka, i David Henderson, statističar i bivši glavni ekonomista OECD, poznat po svojoj kritici emisionih scenarija IPCC.

Više o konferenciji, recimo ovde ili ovde.

Kosovski dug

Gligorov analizira raspravu o kosovskom dugu i ukazuje na dva pogrešna argumenta koja se koriste:

Ne treba da ga plaćamo jer ne ubiramo porez.
Dug je dug. Iz kojih će ga poreza ili drugih prihoda vraćati dužnik, nije od značaja za poverioca.

Ne plaćanjem duga bi bilo narušeno poverenje poverioca.
Najverovatnije bi bilo upravo obratno, jer bi ukupni dug bio manji.