Pages

23 October 2010

Svaka paralela je namerna

Iz Belgije stižu tonovi koji govore o tome da kada neko ne želi da bude zajedno, ne treba na silu sprečvati razlaz. Pa bilo Kosovo, Srpska, Flandrija, Škotska...I kolikogod nekome izgledalo čudno, iracionalno, nazadno, ljudima je stalo do nacionalnog identiteta, a ako se u to može upakovati i ekonomska priča tim bolje.