Pages

05 September 2008

Smelost nade

Ako niste znali, memoari Baraka Obame, Audacity to Hope, su već prevedeni na srpski, a prevod će uskoro biti svečano promovisan. Izdavač je Interkomerc čiji je predsednik Goran Perčević, bivš Slobin mladi socijalista, a sada veliki pobornik "politike nade", koji Obamino štivo preporučuje ne samo političarima, nego i studentima prava i politike (pomislih da bi ovi poslednji verovatno više voleli da mogu da pročitaju neki Obamin rad iz političke i pravne teorije...).

Beskrajna je mudrost starih Latina - Similis Simili Gaudet...

UPDATE: Danas je knjiga promovisana na Pravnom fakultetu, i prisustvovala je masa ljudi, uključujući i predstavniek DS, SPS, studentskih organizacija itd. Trka u infantilnom odušavljenju Obamom će biti tesna: Politika je najvaila da će prenositi feljton iz knjige, a očekujem da će Peščanik organizovati javno čitanje odlomaka u svojim emisijama, ili bar davati odlomke na sajtu. A mogli bi da pozovu Perčevića (ili drugara mu Dačića) u emisiju da malo priča o sličnostima svoje i Obamine ideologije.