Pages

13 January 2009

Malo da se hvalim

U nedavno objavljenom izveštaju Think Tanks and Civil Societies Programa sa Pensilvanijskog univerziteta, Centar za liberalno-demokratske studije iz Beograda je svrstan među 25 najboljih think-tankova u Istočnoj Evropi (koja ovde obuhvata ceo bivši SSSR, sve nove članice EU, ex-Yu države i Grčku).

Za najbolji think tank na svetu je proglašen Brookings Institution, a najinovativniji je Cato.

Friedman

Niko ne objašnjava principe tržišta i lične slobode bolje od Miltona Friedmana. Na Youtubeu sam naišao na nekoliko snimaka, počev od ove fiktivne rasrpave sa nesrećnom Naomi Klein, a onda se drugi otvaraju sami.

Dve vrste menadžera

Ovo su konstruisani indeksi sposobnosti članova upravnih odbora nemačkih banaka, privatnih i državnih. Redom idu obrazovanje, finansijsko iskustvo, menadžment iskustvo i ukupan indeks kod jednih i drugih.

Najveća zabluda kod državnih preduzeća i službi uopšte je da ona mogu raditi dobro, samo kad bi njima urpavljali sposobni ljudi. A druga najveća zabluda je da u nekim evropskim zemljama to uspeva, jer su vlade dobre i odgovorne, pa izaberu stručne, kvalitetne, nestranačke menadžere. Evo kako je u Nemačkoj, jednoj od zemalja sa najboljom državnom birokratijom na svetu. I tu se direktori postavljaju po političkoj, rođačkoj ili nekoj drugoj liniji, jer po znanju i iskustvu očigledno nisu dorasli menadžerima privatnih banaka.

Indeks je odavde.