Pages

23 February 2007

Dvogled

Desno je izraelski ministar odbrane. Kažu da je potvrdno klimao glavom i u potpunosti složio sa generalom oko viđenog.

Hiršhofera za guvernera

Harald Hiršhofer iz MMF-a već po običaju pozitivan.

Međutim, za razliku od njega ja ne mislim da je budžetski deficit makroekonomski problem -- mislim da je on sada u Srbiji razvojni problem. Smanjenje javne potrošnje je potrebno pre svega da bi privatna ulaganja imala više prostora, a ne zato što utiče na dug, kurs, platni bilans i sve ostalo. Bar je u ovom trenutku tako, jer je priliv kapitala koji imamo dovoljan da finansira sve deficite i još ostane za rast deviznih rezervi.

U tom smislu nije ni budžetski deficit po sebi problem, nego nivo javne potrošnje i prihoda. Pre bih imao deficit na 35%GDP javne potrošnje nego uravnotežen budžet na 45% GDP potrošnje.