Pages

20 May 2009

Čudni ustavi

Ustav Ukrajine, član 16:

...dužnost je Države da sačuva genetski pul ukrajinskog naroda.

Osnovi inflacije

Redovni čitalac šalje link za priručnik o inflaciji i ekonomiji koji će na h-alteru biti objavljivan u delovima. Evo slučajnog uzorka:

Program socijalne pomoći znači davanje stvari siromašnima. Moderne vlade osim toga imaju i programe socijalne pomoći za bogate; takva vrsta socijalne pomoći zove se subvencija.

I naočare su lek

Naši zakoni i uredbe često imaju odredbu o "bližem propisivanju uslova" za obavljanje određene delatnosti, što u praksi znači da će ili vlada doneti uredbu, ili da će ministar doneti neki pravilnik kojim će se tačno odrediti ko tačno može i pod kojim uslovima da se bavi određenom delatnošću.

Najnoviji primer su optičari, o čemu danas u Politici piše Danica Popović (koga zanimaju detalji cele rasprave, može da pogleda press clipping na sajtu Udruženja optičara i optometrista Srbije).

Između ostalog, od optičara se traži da ima garderobu. Dobro nije pravilnikom propisano i da optičar mora da kaže "Dobar dan" svakoj mušteriji.

Svaki ovakav propis se objašnjava potrebom da se zaštite potrošači. Naravno, istina je sasvim drugačija - primarna svrha ovakvih propisa je da se ograniči konkurencija.