Pages

06 July 2013

Lekcija iz Egipta

Nisam siguran da li je u pitanju izjava izgubljena u prevodu, budući da se vrte dve varijante koje su vrlo slične. Međutim jedna varijanata te rečenice koja je stigla iz Egipta u kojoj vojska kaže da će

"proliti svoju krv braneći Egipat od bilo kog teroriste, ekstremiste ili budale"

bez ulaženja u stvarne motive vojske, moju skepsu da više od 50% Egipćana želi da prihvati evropski model demokratije i nedovoljno dokaza o tome da li Abdel Fatah al-Sisi ima išta slično osim slova "A" na početku imena sa svi znate već kime, nam govori da demokratija pod ustavom upravo znači da budale ne mogu da od zemlje prave zemlju budaliju, samo zato što ih ima 50%+1.