Pages

14 August 2009

Legalna pljačka

To je vrlo važan termin u političkoj ekonomiji. Smislio ga je Frederic Bastiat, francuski ekonomista i novinar, u 19. veku. Njegova kratka knjiga "Zakon", gde objašnjava šta je legalna pljačka prevedena je na srpski, a na ovoj stranici se taj prevod može besplatno skinuti.

Povodom afere sa dodelom stanova vladinim službenicima sam u komentarima na raznim mestima video nešto slično ovom terminu. Ljudi su i bez Bastiata shvatli da tehnička legalnost ne menja suštinu pljačke. Vlada je na sednici donela uredbu da sama sebi i svojim ljudima dodeli stanove za koje su drugi platili. Školski primer legalne pljačke.