Pages

01 July 2011

Deficit je ljudsko pravo!

Grčke mere štednje mogu da ugroze ljudska prava, kažu eksperti Ujedinjenih nacija.

I ako ne čitate link, ne radi se o ozbiljnim stvarima, ne o slobodi od neke državne prinude, već o klasičnim UN, kreiranim, pozitivnim pravima, pravu da vam neko drugi obezbedi stan, hranu i iznad tržišnu platu.