Pages

30 March 2009

Predlog za smanjenje broja ministarstava

Naravno da smanjenje broja ministarstava neće samo po sebi dovesti do značajnih ušteda. Ali, to nikako ne znači da je nebitno kako su ministarstva napravljena. Nažalost, kod nas se ministarstva prave preko noći, kao posledica koalicionog sporazuma. Koliko ja znam, nikada nije urađena detaljna studija o tome na koji način treba organizovati ministarstva i koji sektori treba da se nađu u kom ministarstvu.

Osnovni cilj ovog posta je da dam nekoliko alternativa (nadam se razumnih) za svođenje broja ministarstava na manje od 15. Olakšaću sebi posao i potpuno ću zanemariti stranački aspekt.

Prvo, jedna opšta napomena. Srbija ima previše ministarstava koja se bave ekonomijom. To je, verovatno, relikt socijalizma, gde je svaki sektor imao "svoje" ministarstvo, pa tako imamo ministarstva rudarstva i energetike, saobraćaja, telekomunikacija, trgovine i usluga, ekonomije, finansija, prostornog planiranja (suštinski, građevinarstva), NIP.

Mislim da se to može svesti na dva (ekonomije i finansija), eventualno tri - ekonomije, finansija i infrastrukture. Ako uzmemo manje radikalnu opciju, sa tri ministarstva, NIP bi prešao u Finansije, Trgovina u Ekonomiju, Prostorno planiranje u Infrastrukturu, a Energetika i Telekomunikacije u Ekonomiju ili Infrastrukturu. Time smo ukinuli pet ministarstva (ako Ekologiju prebacimo u Zdravstvo, što bi imalo smisla, ili u Poljoprivredu).

Dijaspora u Spoljne poslove, Ljudska i manjinska prava u Pravdu, kao i deo Državne uprave, ovaj koji se bavi državnom upravom. Deo koji se bavi lokalnom samoupravom treba da ode u Finansije. Time smo ukinuli još tri ministarstva.

Omladina i sport, kao i Nauka mogu ili u Prosvetu, ili u Kulturu. Time smo došli na 14ministarstava, a da nismo ukinuli Veru i KiM! Ako i Veru prebacimo u Kulturu, a KiM u Unutrašnje poslove (ili Spoljne?) sveli smo na 12 ministarstava. Dakle, šta nam ostaje?

Ostaju Odbrana, Unutrašnji poslovi, Spoljni poslovi, Pravda, Finansije, Ekonomija, Infrastruktura, Prosveta, Zdravlje, Kultura, Socijalna politika i Poljoprivreda. Deluje mi razumno.

Sasvim slučajno, predlog deluje i politički realan - DS ima 6, G17 i SPS po 3 ministarstva. Samo treba još nekako "namiriti" SPO i Krkobabića...