Pages

16 December 2010

Uzrok inflacije

Posle prethodnog posta Stiv Pejović mi šalje email sledeće sadržine:
Moj kolega i prijatelj, Phil Gramm, koji je kasnije postao US senator je ovako objasnjavao studentima inflaciju: "inflacija je kao biti u drugom stanju. Ima mnogo objasnjenja ali samo jedan uzrok."

Studenti nisu imali nikada problem da shvate i zapamte sta je uzrok inflacije.

Grammovo objasnjenje su i monetaristi prihvatili i Karl Brunner ga je cesto pominjaio u svojim lekcijama i seminarima.

Inflacija i Telekom

Pisao sam o tome u NIN-u pre dve nedelje i ne smem da prenosim doslovce, ali poenta je ovo -- u javnoj diskisiji, Srbija se što se tiče inflacije danas nalazi tamo gde je zapadni svet bio pre Friedmana i pobede njegovog monetarizma. Tada su kružile razne teorije inflacije, ona je nastajala te zbog monopola koji dižu cene, te zbog sindikata koji traže plate, zbog svetskih cena, spirale realnih troškova, nepovoljne privredne strukture i uglavnom svega osim centralne banke. Za centralnu banku se mislilo da je pasivni igrač koji se samo prilagođava zadatoj realnoj ekonomiji -- da ne kontroliše stvarno novčanu masu, kao i da novčana masa ionako nije neophodno povezana sa inflacijom.
Od 1970-ih stvari se menjaju i voleli Friedmanov liberalizam ili ne, u osnovima monetarne teorije danas je jasno -- centralne banke mogu uspešno da kontrolišu novčanu masu; rast novčane mase je ključni uzrok inflacije.

Svuda osim u Srbiji. Tu već celu deceniju nezavisnu centralnu banku nastavljaju da iznenađuju objektivni činioci protiv kojih se ništa ne može. Sada su to cene hrane, a mehanizmi borbe protiv inflacije biće državne subvencije, mere poboljšanja konkurentnosti i intervencije robnih rezervi.

Ne prvi put, pominje se i prodaja Telekoma kao nekakav lek protiv inflacije. Ako je u pitanju propaganda, koja ruku na srce jeste potrebna vladi da se odbrani od ovih stručnjaka koji misle da političke partije na vlasti treba da vode telekomunikacioni biznis, onda je opravdano. Ali prodaja Telekoma ne da nema veze sa manjom inflacijom nego je potencijalno i povećava. To je priliv novca u zemlju, koji se može sterilizovati tako da ne utiče na cene, ali isto tako daje mogućnost NBS da nastavi sa relaksiranom monetarnom politikom a da se to zbog priliva deviza ne vidi kroz pad dinara. Prodaja Telekoma će popraviti kurs dinara, ali neće zaustaviti inflaciju. Inflaciju može zaustaviti samo onaj koji je stvara -- Narodna banka Srbije.