Pages

23 January 2007

Kina usvojila novu petoletku

Da, Kina još uvek ima petogodišnje planove. Samo što nisu ono što su bili, ovaj poslednji predviđa liberalizaciju banaka i finansijskih tržišta. Možda je vreme da ih preimenuju u strategije.

Za ekonomiste

Nova Googleova igračka: GDP per capita u vremenu.