Pages

03 February 2009

Braća Bugari

Lazar je pre neki dan izneo argumente za prihvatanje evra kao valute. Mislim da je bitno napomenuti da slična debata postoji u Bugarskoj.

Naime, početkom decembra prošle godine je bugarsko udruženje poslovnih ljudi izašlo sa predlogom da se konačno ili pređe na evro, ili da se evro uvede kao paralelna valuta. Ministar ekonomije je to prihvatio, ali se ministar finansija pobunio. Pobunila se i Evropska komisija.

Mene zanima kakvi bi bili rezultati ankete poslovnih ljudi u Srbiji, ako bi pitanje bilo "da li ste za uvođenje evra?" Procenjujem da bi makar 70% bilo "za".