Pages

20 July 2012

Madridska škola

Odličan dokumentarac o uzrocima recesije 2008 ali i generalno. Upozorenje: politički nekorektan govor sklon ekstremizmu!