Pages

03 June 2009

Podsticanje stanovanja u Americi

Ovih dana se bavim državnim intervencijama na tržištu stanova u Americi. Iako sam znao da je sistem veoma komplikovan, ovome se zaista nisam nadao.

Dakle, na federalnom nivou prvo postoji Federal Housing Finance Agency (nastala prošle godine objedinjavanjem Federal Housing Finance Board-a i Office of Federal Housing Enterprise Oversight-a), koja se bavi nadzorom nad Fannie Mae, Freddie Mac-om i još 12 federalnih "Home Loan" banaka. Pored ovoga, postoje još i Department for Housing and Urban Development (HUD, koje se bavi podsticanjem socijalnog stanovanja, administrira program vaučera) i Federal Housing Administration (u okviru HUD-a, a bavi se osiguranjem stambenih kredita).

Pored svega ovoga, svaka država ima svoju Housing Finance Agency (nešto kao naš NKOSK, znači bave se osiguranjem, često i finansiranjem kupovine, ponekad čak i finansiranjem izgradnje), a i svaki grad (okrug) ima svoju Housing Agency (spisak svih imate ovde).

I posle kažu da je potrebno JOŠ regulacije.

2 comments:

Slaviša Tasić said...

Zaboravio si još i Ginnie Mae, državnu korporaciju specijalizovanu za garantovanje mortgage backed securities! Mada jeste u okviru HUD-a.

Ivan Jankovic said...

BIlo bi jos zgodno izlistati sve institucije koje se bave regulacijom finansijskog sektora i sve nove zakone i regulative poslednjih 10-ako godina u tom domenu, pa da slika o pogubnim efektima deregulacije na finansijsku krizu bude potpuna.