Pages

17 August 2007

E, Vlado, Vlado...

Vlada Međak (Kancelarija za pridruživanje EU) za novi "Ekonomist":

"Zakon o zaštiti konkurencije je usvojen, zakon o državnoj pomoći je završen, ali se čeka potpisivanje sporazuma. U principu nema potrebe ni da se donosi pre, jer bi se smanjila mogućnost Vlade da subvencioniše privredu."

Zakon o državnoj pomoći ima više elemenata, ali je njegova suština da subvencije države budu transparentne. To je jedna od onih stvari koje nam trebaju zbog nas samih, a ne zbog EU. Isto kao i smanjivanje subvencija.

No comments: