Pages

17 August 2013

Komparativna naučna fantastika

Danas dobih ovo na uvid . Odlična komparacija dve fikcije, posebno za generaciju par godina mlađu od blogera Tr.

1 comment:

elCoyote said...

Galactic Empire Times:Obi-Wan Kenobi Is Dead, Vader Says