Pages

14 February 2013

Konkurs

Predlog

Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije

Raspisuju konkurs za nacionalnu penziju otvoren za sve punoletne građane Republike Srbije i sve građane bivše SFRJ, Mađarske, Rumunije i Albanije koji se izjasne kao Srbi. Za učešće na konkursu potrebno je:

1. Napisati slobodan sastav do 4000 karaktera u kome kandidat iznosi zašto baš ona/on treba da dobije nacionalnu penziju i u kome obrazlaže zašto je prirodno da se penzija zasluži, a ne zaradi.
2. Dostaviti potvrdu o imovini i stečenim pravima ili jasno dokazati da je kandidat nekada imao velike tekuće prihode, ali da ih je uspešno utrošio bez ikakvog investiranja u sheme osiguranja za starost.

Ako nije moguće ispuniti uslove pod 2.

3. Dokazati da od bavljenja svojom primarnom profesijom nije imao prilive novca od nedržavnih kupaca u iznosu većem od 100 dinara.

Alternativno kandidati mogu da dostave:

1. Izjave tri svedoka ili barem tri video snimka u kome se nedvosmisleno dokazuje patriotizam kandidata, odnosno dostaviti pisane materijale u kome se patriotizam dokazuje.


Idealni kandidati će biti izabrani na osnovu sledećih kriterijuma.

GRUPA 1

1. Prednost imaju kandidati sa što većom imovinom i tekućim primanjima.
2. Ako kandidat nema velika tekuća primanja i imovinu, ekvivalent velikim primanjima i imovini će biti jasno dokazivanje da su pokazali da mogu da raskrčme što više novca i imovine.

do 3000 penzija će biti odobreno u 2013. godini.

GRUPA 2

3. Kandidat mora dokazati da bi umro od gladi bavljenjem svojom primarnom profesijom, a da istovremeno nije bio plaćen od strane Republike Srbije, lokalne samouprave ili država koje su prethodile Republici Srbiji (SCG, SRJ, SFRJ, FNRJ...)
4. Kandidati iz grupe 2 moraju odstaviti uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu dva svedoka da oni zaista postoje kako takvi i da se bave time što su naveli u sastavu.

do 3000 penzija će biti odobreno u 2013. godini.

3 comments:

Speaker said...

Speaker, siroti a stari, ovim se prijavljuje za minimalno tri do četiri penzije, i koristi priliku da svim srećno samozaljubljenim egoistima, uključujući i vlastitu malenkost, čestita dan svetog Valentina :)))

MMiillaann said...
This comment has been removed by the author.
MMiillaann said...

http://www.youtube.com/watch?v=WMQLZkXe21I