Pages

08 February 2011

Poreski rashodi

Ovogodišnji budžet sadrži stavku o takozvanim "poreskim rashodima" u iznosu od oko 21 mlrd dinara, a što znači da je država po osnovu različitih poreskih oslobađanja propustila da naplati tih 21 mlrd dinara. Struktura je sledeća: 17 mlrd kod poreza na dobit (olakšice vezane za reinvestiranje, kao i za velike investicije), 1 mlrd porez na dohodak i socijalni doprinosi (vezano za zapošljavanje nekih kategorija) i 3 mlrd vezano za refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana.

Pitanje je sledeće - da li ovo sve ima smisla? Moj odgovor je da ne znam, a evo i zašto.

S jedne strane, jasno je da su poreske olakšice slične subvencijama. Između toga da li će država nekome da pokloni 5 mlrd dinara, ili će mu reći "ne moraš da platiš porez u iznosu od 5 mlrd dinara", načelno posmatrano, nema neke razlike. Dakle, ima smisla evidentirati ove stvari.

Međutim, sa druge strane, postavlja se pitanje kako su i zašto odabrani baš ovi poreski rashodi. Po čemu se tačno razlikuje refundacija PDV za kupovinu prvog stana od umanjene stope PDV za gomilu proizvoda (hrana i slično)? Zašto se činjenica da se bioskopske ulaznice oporezuju stopom od 8% ne smatra poreskim rashodom usmerenim na posetioce bioskopa? Odgovor je da objektivnog kriterijuma nema, već da Ministarstvo finansija (ili već neka druga institucija u zavisnosti od države) mora da utvrdi "odstupanja od uobičajene poreske politike", pa da takva odstupanja evidentira. To znači da mora prvo da utvrdi šta je uopšte "uobičajena poreska politika", a tako nešto je veoma sporno. Po čemu je niža stopa PDV za bioskopske ulaznice "neuobičajenija" od oslobađanja velikih investitora od nekih poreza. Nemam pojma.

Sve u svemu, još jedna potencijalno zanimljiva debata koju u Srbiji nismo imali.

Pogledajte i nedavni post Dona Budroa na tu temu.

30 comments:

Anonymous said...

Ministarka finansija je moje omiljene označila kao "grešne"!
A ovi antiteisti bi mogli malo da obrate pažnju na takve izjave.

MMiillaann said...

ma to je samo razlika u metodologiji,u pravu si isto je to poreske olakšice ili subvencije. Komplikuju naplatu poreza kao i svi ,,kvalitetni" makroekonomisti današnjice,a sistem se može postaviti bez greške,daš PDV na naplatu lokalnim vlastima pola njima pola republici,porez na dobit republici i ne treba ti treći porez u državi,il stotine taksa... Daš celu bruto platu radnicima nek plaćaju zdravstveno i školovanje i ćao...kakve subvencije kakve poreske olakšice

perica said...

Saću da ti objasnim Marko, da znaš ubuduće :)

Djavo je u preciznosti, kao i obično. Pojam "porez" obuhvata dve vrste transfera bogatstva od građana ka državi:

legitiman transfer, dakle prikupljanje bogatstva kojim će biti obezbeđene one usluge koje su svim građanima potrebne, koje i oni sami smatraju za potrebne, a bogatstvo im se legitimno može i mora uzeti čak i ako oni sami ne uviđaju i ne smatraju da su im pomenute usluge potrebne. To se odnosi gotovo isključivo na kolektivnu bezbednost, dakle na stvaranje faktora odvraćanja od spoljne vojne agresije, kratko rečeno na finansiranje kredibilne vojske.
i
nelegitiman transfer, odnosno oduzimanje bogatstva od građana da bi im se time obezbedile usluge koje oni ne žele ili ih ne žele na način na koji ih državni aparat nudi, a za koje državni aparat nema legitimno pravo da prisiljava građane da ih finansiraju. Počevši od lične bezbednosti, koju građanin može sebi da pribavi na različite načine (u saradnji sa drugima, kupujući usluge agencija za obezbeđenje, ili tako što će da bilduje i kupi oružje) , preko usluga razrešavanja sporova (koje bi, da ih država ne zabranjuje, građani kupovali kroz kupovinu osiguranja), preko opštepoznatih reketa za kolektivizovane medicinske usluge državnog kvazimonopola, kolektivizovane obrazovne usluge (u stvari: prisilnu indoktrinaciju), i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To praktično obuhvata sve ostale aktivnosti države. Dakle, sav porez osim budžeta za finansiranje narodne vojske je iznuda - otimanje pod pretnjom primene sile. Ukratko - pljačka.

Izbegavanje plaćanja poreza i traženje poreskih olakšica je prema tome najvećim delom borba protiv državnog zločina. Samo malim delom, onoliko koliko od ukupnog bogatstva oduzetog od građana država ulaže u vojsku, izbegavanje poreza je greh.

Marko Paunović said...

Ih sad, ko da u vojnom budzetu nema raznih nebuloza. :)

Pavle Mihajlović said...

@MMiillaann
Pretpostavljam da bi u poreskom sistemu negde ubacio porez na dohodak (pretpostavljam flat tax). Da li bi ti onda odustao od koncepta poreza na imovinu?

Znam da je offtopic, ali me interesuje

Anonymous said...

AKO NEMAŠ POREZ NA IMOVINU, ONDA BOLJE DA NEMAŠ POREZE UOPŠTE.

Pavle Mihajlović said...

zašto?

Anonymous said...

Pavle,
mnogo je razloga.
Mogu da setim dva sada:
1. Porezi predstavljaju plaćanje usluge, a jedna od bitnijih je zaštita imovine, te tu postoji veza sa policijom (različito organizovana), sudovi (zemljišnje knjige i katastar nepokretnosti, pa dalje i na ugovore) i na kraju veza na vojsci i ino poslovima...
2. Usmeravanje sredstava, da li jedan "sedi" na sredstvima, ili ih koristi, taj porez utiče na prostorno planiranje, urbanizaciju, cenu nekretnina i njihov kvalitet...

Ukratko, Pavle.
Brat Pavle :)

MMiillaann said...

U bilo kojoj verziji jedino je flat tax pravedno rešenje jer onaj ko plati bilo koji porez na osnovicu koja je veća ne bi trebalo da bude oporezovan višom stopom jer već plaća veći porez zbog veće osnovice. Iako sam inherentno protiv visokih poreza i duple PDV stope diskriminišu proizvode i usluge koje imaju viši PDV.
Srđane,
porez na imovinu je isto što i inflacija,oporezuju ti ono što si stekao time te osiromašuju,pod plaštom socijalne pravde a socijalna pravda je ,,semantička prevara izašla iz iste kuhinje kao i Narodna Demokratija".
Nije potreban porez na dohodak,ima isti efekat kao i porez na imovinu osiromašuje najviše srednju klasu i preraspodeljuje bogatstvo.... u suštini isti efekat ima i porez na dobit,međutim pravna lica imaju prednost u odnosu na fizička jer imaju ograničenu odgovornost pred zakonom...

MMiillaann said...

ovakav koncept poreskih rashoda je intervencionistički,jer implicira da vlast vidi šta se ne troši dovoljno neke robe ili usluge,pa na taj način favorizuju ih u odnosu na one sa višom stopom PDVa

Anonymous said...

Milane,
taj razlog važi za sve poreze (osiromašenje, uzimanje onog što si stekao), ne samo na onaj koji se na imovinu odnosi.
Porez na imovinu i porez na dohodak - kako ste došli do poistovećivanja? Kako inflacija? Velike su tu razlike. Postoji preduzeće, novac, pokretnosti, nepokretnosti... Kada se kaže imovina, obično se misli na nepokretnosti, što je mali deo imovine, i to onaj posredni.
Što se preraspodele tiče, tu je važna jedinica oporezivanja, tj. ona koja raspolaže primanjima od poreza. Takođe bih napomenuo da je bolje imati veću bazu oporezivanja, jer ko plaća vlast - njegova je. Postiže se veće interesovanje za troškove vlasti, lokalne i državne, gluposti više "bole" itd. U suprotnom, padne li teret na firme, država može postati korporativna, gde Vi možda ne vidite ništa loše ali...
Bez izuzetaka i jedinstvena stopa (to je reč koju tražite) je cilj, a ne neke prevare.
I Milane, pomenuli ste "socijalnu pravdu" i "srednju klasu" kao suprostavljene pojmove u maltene istoj rečenici, što je slična kujna...

Anonymous said...

Kao da vlasti brine što je potrošnja hleba prepolovljena!
Akcize...
To je sve zbog trgovinskog salda, ide se na gladovanje kako bi izvezli više! U dogovoru sa ekipom - izvezena je hrana jeftinija od cene ovde.

MMiillaann said...
This comment has been removed by the author.
Pavle Mihajlović said...

@MMiillaann

Sviđa mi se vaš/tvoj stav o porezima

@Srđan,

Zašto to isto ne bi moglo da se uredi porezom na dohodak?

MMiillaann said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Pavle, nisam razumeo...
Šta da se uredi? Porezi? Da se uvede porez na dohodak?

Za razliku od nepokretnosti, gde uprava i sudovi vrše zaštitu, dakle pružaju uslugu, porez na dohodak nema utemeljenje na tom osnovu. Taj porez postoji jer im se može. I ne samo da čini Poresku upravu neophodnom, već opravdava intruziju i u privatnost. Porez na dohodak lišava jednog SLOBODE raspolaganja imovinom (novcem) jer mu tu imovinu, naprosto, oduzima. Reći da je to isto što i prvi (na imovinu), jer se i prvi plaća novcem, je zavođenje i tu sad valja postaviti slučajeve odnosa vrednosti imovine i visine plate ali to je već posao... Porez na dohodak. Ima još tu loše, (jer to je najgori porez) ali nemam vremena...
Milan smatra da su 2 poreza dobra, to smatram i ja, i pitanje je, koji je taj drugi?

Nikola said...

Ако може једно лаичко питање: шта би се десило кад би се сви порези укинули а државни буџет пунио само примарном емисијом (и зарадом државних предузећа и слично)? Јасно, инфлација, али да ли би таква инфлација (унапред познате стопе) била штетнија по привреду од пореза̂?

Slaviša Tasić said...

Nikola,

pretpostavljam da si mlađi pa se ne sećaš 1993 :) Tada su punili budžet primarnom emisijom.

Ne desi se samo inflacija, nego inflatorna spirala. Kada jedne godine napuniš budžet štampanjem para, onda i cene porastu taman za toliko kojliko si odštampao. Sledeće godine moraš ponovo da štampaš, ali ne isto kao prošle godine nego više, jer su sada sve cene i plate više. Da bi obuhvatio prethodnu inflaciju moraš da štampaš sve više i više, po ekspnencijalnoj stopi -- ako si prve godine odštampao 100, druge moraš 200, treće 400, onda 800... i tako dobiješ hiperinflaciju, koja je gora od poreza.

MMiillaann said...

Srđane,
Pa rekao sam PDV i porez na dobit.
To što pričaš za porez na imovinu je suštinski netačno,jer je porez na imovinu opštinski prihod,a sudovi se finansiraju od republike...
Drugo uvek su bolji indirektni porezi,kao PDV,koji oporezuju transakciju,a ne pravno ili fizičko lice a i kad lokalnim vlastima daš deo tog poreza i daš im da ga naplaćuju onda se znatno poboljša naplata.
Porez na dobit jeste kao i svaki direktni porez loša stvar,jer kao i porez na prihod i porez na imovinu osiromašuje nekog,ja sam samo naveo jedno moje mišljenje da on se možda može opravdati imenom pravnih lica(DOO društvo sa ograničenom odgovornošću).
Drugo uvek kod svih direktnih poreza imaš problem naplate,jer postoji izbegavanje njegovog plaćanja jer se naplaćuje naknadno,PDV se naplaćuje na licu mesta,mada i PDV je nepravedno tražiti odmah na naplatu treba ga tražiti tek po završetku transakcije,al koliko znam većina zemalja pa i naša,sem npr Nemačke traže odmah PDV od prodavca iako mu savesni kupci poput Delte plate posle 180 dana kad i kako im odgovara,a znam primere iz moje okoline da iznose po nekoliko desetina hiljada evra nikad ni ne plate,jednostavno likvidiraju firmu i dugove,zato Miškovića dobavljači mrze al ne mogu ništa da plasiraju bez njega.

MMiillaann said...

Slaviša,
Znam da je teški offtopic al bih te zamolio da mi odgovoriš na jedno pitanje... Šta bi se desilo sa dolarom i ekonomijom USA i svetskom ekonomijom uopšte kad bi se FED ukinuo. Npr,američki trezor polovinu dugova,nekih 7 000 milijardi dolara duguje FED-u,kad bi se ukino FED izbrisali bi se ti dugovi kao gumicom,e sad znam da je to ogromna količina novca,više od 10 posto novca u opticaju u celom svetu,ne bi to bilo bez velikih posledica

Karijes said...

Obrisali MMiillaannu dva posta, a sigrurno je u tim postovima svasta rekoa srdjanu. Voleo bih to da procitam.

Da bi se finansirala minimalna drzavam, moguca su 2 scenarija ako se odluci da to bude preko poreza. Jedan varijanta je da postoji samo jedan oblik poreza (odnsno 2), druga varijanta je da postoji vise oblika poreza. Napominjem, da se predpostavi naplati ista kolicina kroz oba nacina.

Smatram da je bolje da se porez naplacuje na ovaj drugi nacin. Bolje je da postoji vise osnova naplate poreza. I dohodak, dobit, imovina, pdv, i sta ja znam vec sta.

Nekada je vlasnistvo nad zemljistem bilo osnovni parametar kod naplate poreza. Danas posedovanje obradivog, ili bilo kod drugog zemljista, ne znaci automraski i bogatstvo ili prihod. Nekada je imalo smisla naplacivati porez po osnovu vlasnistva nad zemljistem, danas to nema smisla. Zelim da kazem da se okruzenje u kome zivimo menja i da nije moguce znati sta ce se desavati u buducnosti, da drzava nije sposobna da reaguje na vreme i da je mnogo tesko odrediti jednu osnovu po kojoj se naplacuje porez, a da ta osnova i u buducnosti ima smisla.

Marko Paunović said...

Nismo mi nista brisali, lepo pise "Deleted by the Author" i smislu "obrisao komentator".

Karijes said...

auuuu. Jeste. Pise lepo. Moja greska. Lupeta ovaj Srdjan pa sam mislio da mu je neko nesto lepo i masno rekao. Izvinjavam se svim ucesnicima moje gluposti i Vama i Mmiillaannu i Srdjanu.

MMiillaann said...

Jeste sam sam obrisao,ali nisam bio nepristojan,samo sam hteo Srđanu da kažem da mi njegovi komentari ovde izgledaju kao propovedanje hrišćanstva u džamiji,ili obrnuto kao propovedanje islama u crkvi... Zato što ne razume dosta stvari zbog kojih ovaj blog upravo i postoji...
Kad kažem ne razume mislio sam na njegove komentare i na ovaj post i na druge postove...

Slaviša Tasić said...

Mmiillann:

Ne bi se desilo ništa bitno, količina dolara ostala bi zamrznuta, vrednost dolara bi polako rasla, u SAD bi nastala deflacija. Pre 1913. Fed nije ni postojao, pa i sve do II sv. rata nije imao veliku ulogu.

To što Treasury duguje Fedu je samo drugi način da se kaže da Fed drži državne obveznice. A Fed ih ne drži zbog duga, da bi mu se ti dugovi vratili, nego zato što ih koristi da manipuliše novčanu masu. Kupovao ih je i kupuje kada štampa pare, a prodaje ih kada povlači pare.

Anonymous said...

Koji deo je lupetanje a koji propoved?

Nego, složeni poreski sistem, drugi porez i uvek optimistički pogled u budućnost...

I da, zbog čega postoji blog? Izgleda da ne znam.

MMiillaann said...

Srđane,
Propovedanje sam rekao samo kao metaforu mislio sam na tvoje komentare...
Ovaj blog postoji zbog mnogo stvari npr:
da se država ne bavi ko koliko troši hleba,čačkalica,kompjutera ili struje(suprotno od ideologije hleba i igara),
da država carinama i ostalim merama zaštite domaćih firmi ne štiti loše sisteme samo zato što su nekad po političkoj instrukciji zapošljavali hiljade ljudi(a da narod više voli strane firme valjda je jasno ko dan kad se pogleda da nam je polovina BDPa uvoz,niko neće da vozi Juga svi bi Mercedes),
da se standard života i sigurnost ne mogu porezima podići,
da država porezima samo preraspodeljuje već stvoreno bogatsvo a ne stvara nikakvu dodatu vrednost već je samo jede, da su svi porezi inherentno loša stvar kako god da ih pravdamo,
da se država sa što manjom državnom potrošnjom odlikuje većom slobodom za privatni sektor i zdravijom ekonomijom,
da je socijalna pravda laž koju su plasirali političari kako bi uzimali od onih koji imaju i rade,da bi prema nekom svom nahođenju dali onima koji nemaju i neće da rade, al uglavnom u svoj džep,
da korupcije nema tamo gde ne može da je ima u privatnom sektoru a ima je najviše tamo gde ima najviše političara),
da je pojam besplatnog ičega bilo obrazovanja,zdravstva ili nečeg trećeg laž,jer to što neko to ne plaća ne znači da neko drugi to ne plaća,
da je demokratija vladavina većine 50 posto plus 1 glas,a ne vladavina pametnijih i da je kod demokratije najvažnije da ona bude ograničena,vladavina prava je mnogo važnija,
da postoje samo pravo na život,imovinu i na zaštitu od spoljne agresije,a ne i raznorazna soc-prava izmišljena radi zaluđivanja masa,pravo na rad,zdravlje itd itd itd

ima još mnogo stvari koje sam zaboravio,a važne su takođe,al većina njih tebi nije bliska rekao bi.

Anonymous said...

Je l'? Šta mi nije blisko? Plaćanje poreza? Meni se čini da ne živimo u istoj državi, sudeći po nabrajanju...
Ne znam ja šta država radi, al' znam šta ne radi.
Recite Vi meni, zašto je bolje ne plaćati porez?

MMiillaann said...

Porez je nužan,ne kažem da ga ne treba plaćati,al ne mislim kao vi da će se standard povećati ako se svima povećaju porezi... U pravu ste sve ono što sam nabrajao nije tako u ovoj državi,al to što kod nas nema sve ovo što sam nabrajao ne znači da ne treba da ima,znam ja da je kod nas sve suprotno

Anonymous said...

Gospodine Milane, mi se uopšte ne razumemo! Zašto pretpostavljate da su polazišta suprotna? Zbog mog stava o demokratiji? Nema smisla. A ja, izgleda, moram srpski da učim, jer me očito, niko ne razume.