Pages

06 February 2010

Jelko Kacin

Moram priznati da niko iz EU nije do sada tako lepo objasnio gradjanima i političarima u Srbiji troškove isprazne politike i ispraznih izjava.

Kamo sreće da ima više takvih jasnih izjava koje bi razotkrivale odsustvo smislene spoljne politike Srbije.

No comments: