Pages

15 May 2009

Baltički tigrovi

Su se pritajili. Stope pada GDP u prvom kvartalu, na godišnjem nivou:

Litvanija: 12%
Estonija: 15.6%
Letonija: 18%

Ako oporavak i počne, Economist predviđa stope pada od 10-12% za 2009. Jedva nešto bolje stoje Rusija i Ukrajina, a Srbija, u poređenju sa njima, vrlo dobro.

1 comment:

Marko Paunović said...

Mislim da je bitno ovde nesto dodati, posto se ovakvi podaci lako mogu zloupotrebiti i koristiti kao dokaz da to sto su balticke zemlje (ali i Irska i Island) radile nije dobro.

Dakle, prvo treba priznati da su sada najvise stradale upravo zemlje koje su najvise napredovale u reformama (ako zanemarimo zemlje koje imaju naftu).

Drugo, treba priznati da je to upravo zato sto su se najvise liberalizovale i otvorile ka svetu. Srbija nije pod tolikim udarom upravo jer ne zavisi toliko od izvoza.

Ali, trece i najbitnije, pogresno bi bilo donositi zakljucke samo na osnovu ovogodisnjih pokazatelja. Estonija ce svakako ove godine znatno "pasti", ali ce i dalje biti na daleko visem nivou od onog na kojem bi bila da je ranije vodila drugaciju ekonomsku politiku.

Konkretno, Estonija je u periodu od 2000. do 2008 prosecno rasla oko 8%. Znaci, cak i ako ove godine padne za 15%, prosecna stopa rasta za period 2000-2009 je oko 6%, sto je dobro.