Pages

26 April 2009

Denacionalizacija i nacionalizacija

Da li iko osim mene vidi nedoslednost u paralelnom zalaganju Vuka Draškovića za vraćanje imovine koja je oteta "srpskoj građanskoj i preduzetničkoj eliti" nakon Drugog svetskog rata, ali i za oduzimanje imovine današnjim tajkunima "kao Vladimir Putin"?

Koja je tačno razlika između ondašnjih i današnjih tajkuna? To što je onima imovinu uzela komunistička vlast, a ovima bi uzeli "naši"?

1 comment:

alektrich said...

Mislim da ovo donekle objašnjava njegov stav:

"Sve dok otetu imovinu prekomunističke srpske građanske i preduzetničke elite arče današnji tajkuni i dok oni imaju moć da Srbiju koriste kao taoca svog bogatstva ozidanog, uglavnom, na otimanju tuđeg."