Pages

29 October 2008

Boris Begović u Politici

Nedavno sam otkrio seriju zanimljivih tekstova Borisa Begovića objavljenih u Politici: tiču se uglavnom Vašingtonskog konsenzusa. Rekao bih da je njegovo stanovište vrlo blizu onome koje sam ja zastupao ovde, braneći vašingtonski konsezus - šta ima što ne valja u principima VK? Meni se posebno dopada njegov tekst o Stiglitzu, koji odlično ilustruje svu šupljinu predloga "nobelovca Stiglitza".

No comments: