Pages

22 January 2009

Prednosti centralizacije

Obavezno pogledajte tekst Slobodana Antonića: Vojvodina duplih okruga. Sjajan komentar na temu rasta državne administracije.

Članom 32 statuta AP Vojvodine, međutim, uporedo sa tih sedam republičkih upravnih okruga stvara se još sedam pokrajinskih upravnih okruga! Oni će se razlikovati od republičkih po svojim granicama. U republici, tri upravna okruga se nalaze u Bačkoj, a dva u Banatu. U pokrajini, dva upravna okruga će da postoje u Bačkoj, a tri u Banatu.

Sa druge strane žao mi je što još uvek nisam čuo Antonića da kritikuje glomaznu državnu administraciju sem kada je u pitanju secesionistička Vojvodina. Veliki državni rashodi mu smetaju samo onda kada se povećavaju rashodi nižih nivoa vlasti, pogotovu u severnoj nam pokrajni. Logično bi bilo da se zalažemo za smanjivanje republičke administracije jer je po definiciji lakše uticati na vladu koja je bliža građanima.

No comments: