Pages

05 November 2011

Anarhisti za etatizam

They’re anarchists for statism, wild free-spirited youth demanding more and more total government control of every aspect of life


kaže Mark Steyn o "okupatorima" u odličnom članku na National Review. Inače članak je o okupatorima u Oklendu Kalifornija (ali i o načinu kako politička klassa koristi proteste za svoje ciljeve), koji su zatvorili luku u tom gradu, vandalizovali mnoge radnje,banke, ATM mašine i ostale simbole eksploatacije radničke klase u centru grada, prisilivši mnoge druge da preventivno zatvore vrata. Preko 80 vandala je na kraju uhapšeno. To su ovi.