Pages

17 March 2011

Shartai Jaafar Abdel Hakam alias M.C. poručuje

Snabdevenost osnovnim životnim namirnicama po prihvatljivim cenama za sve građane je osnovni cilj.

Ovo je još Đorđe Petrović skinuo sa dnevnog reda u Srbiji. Bio je bitan cilj u periodu 1941-1946. Koji đavo smo imali 10 godina tranzicije kada nam neko 2011. godine poručuje da će biti 'leba i da će svako moći da ga kupi i da mu ostane ponešto za šećer, ulje, a bogami i so.