Pages

16 July 2006

Podsticanje izvoza

Srpska Agencija za podsticanje izvoza (SIEPA) daje poklone u kešu preduzećima koja su potencijalni izvoznici. Kažu da to rade zato što svi u Evropi to rade. Novac koji daju je iz budžeta.

Prvo, to je centralno-planska alokacija sredstava. Novac se prikuplja od poreskih obveznika, daje centralnoj agenciji, i onda alocira na osnovu procene birokrata. Umesto da se taj novac uopšte ne uzima od preduzeća i građana, i ostavi tamo gde je i bio da ga privrednici sami ulože gde misle da treba. Ekonomisti su odavno pokazali da je tržišna alokacija efikasna, a birokratska nije. Ko nije čitao ekonomiste mogao je da iz iskustava komunizma primeti da je tržišna alokacija efikasna, a birokratska nije.

Drugo, to je moralno neopravdana preraspodela zarađenog novca. Porez se plaća prinudno. Ko ne plati porez ide u zatvor. Onda se tako prikupljen novac daje perspektivnim izvoznicima koji predstave dobar (PowerPoint?) plan Agenciji.

Treće, ja uopšte ne znam zašto treba podsticati izvoz.

Izrael je naivan

Izgleda da Izrael koncipira svoju odbranu na teoriji igara. Pošto je na otimanje vojnika od strane Palestinaca odgovorio upadom u Palestinu, na otimanje svojih vojnika od strane libanskog Hezbolaha je odgovorio istom merom, napadom na Liban. Glavna funkcija ovih napada je signalna – Izrael pokazje da se kidnapovanje neće tolerisati.

To je dobra strategija kada nema moralnog relativizma, odnosno kada ste sigurni da je vaša strana u pravu. Na primer kada su čečenski teroristi upali u školu u Beslanu i držali decu kao taoce, Putin nije imao izbora nego da naredi upad specijalaca u školu i napad na teroriste, makar po cenu stradanja talaca. Mnogo dece-talaca je poginulo, ali je teroristima poslat jasan signal kako će Rusija na takve situacije reagovati. Oni koji su kritikovali Putina zbog tog postupka, sada bi trebalo da razmisle zašto od tada do danas čečenski teroristi nisu uradili ništa slično. Zato što znaju šta ih očekuje.

Sa Hezbolahom i Hamasom je drugačije jer nije izvesno da je Izrael u pravu, a naročito to ne misli arapski svet. Izrael u zatvoru drži stotine Palestinca bez podizanja optužnice jer im se ne bi mogla dokazati krivica. Zato Arapi vide otimanje izraelskih vojnika kao recipročnu meru, samo što se kad oni to rade to zove 'kidnapovanje', a kada radi Izrael onda se zove 'hapšenje'.

Zato je to što radi Izrael u Libanu kontraproduktivno. Izrael očigledno misli da će Hezbolah posle ovih napada na ceo Liban reagovati racinalno i prestati da uznemirava Izrael. Teško da će biti tako, jer Arapi u okolini sada još više nego ranije vide Izrael kao lokalnog siledžiju, a međunarodno pravo kao šalu. To će na dugi rok samo ojačati Hamas, Hezbolah, i konačno al-Kaidu. Princip nagrade i kazne nije tako jednostavan kao u teoriji igara, jer ljudi nisu tako jednostavno racionalni kao što teorija igara pretpostavlja. Da jesu, ne bi bilo bombaša samoubica.