Pages

20 June 20113.5 hiljade postova, preko 500 hiljada poseta i još malo pa 20 hiljada komentara.

I sve to bez državnih subvencija.

Avet neoliberalizma

Novi tekst profesora Madžara:

Što više čitam, i što kvalitetnije čitam, lektira me, poput neke rečne matice, sve više nosi liberalnim profesionalnim opredeljenjima. Postoji, dakle, bar jedan pojedinac, autor ovoga teksta, za koga kao da važi načelo Koliko si načitan, toliko si liberalan. U danima daleke mladosti - kad je moja učenost, kao i uvek, bila obrnuto srazmerna mojim godinama - bio sam ubeđeni, tvrdi i nepokolebljivi levičar, bukvalno ukopan u verovanju da je država izvor i činilac uspešnog privrednog razvoja i svekolikog napretka.