Pages

31 July 2007

Hal Varian

Za studente EF: Hal Varian, pisac udžbenika, prekinuo je akademsku karijeru i postao glavni ekonomista Googlea.