Pages

12 November 2008

Stjepan kao Rasim

Stjepan Mesić je kratkovid poput Rasima Ljajića:

Novac u bankama pripada hrvatskoj privredi, građanima i državi!", poručio je Mesić stranim bankama i dodao da se ne sme dozvoliti da se taj novac iznosi iz Hrvatske, kao što se ne sme iz zemlje iznositi ni profit koji je u njoj ostvaren. Naglasio je da Hrvatska ima pravo da traži da se, bar privremeno, sve ono što se u njoj zaradi, u nju i investira. Novac zarađen u u Hrvatskoj mora da se koristi za očuvanje i stvaranje radnih mesta u Hrvatskoj.

Stvar je jednostavna, ako stranci ne mogu da iznesu novac ubuduće ga neće ni unositi. Pitanje za Mesića: Da su strane države, kao što Hrvatska sada želi, zabranile investiranje u inostranstvu na koga bi se on sada ljutio?

Sprečavanje oporavka

Rasim Ljajić kritikuje poslodavce koji pod izgovorom svetske finansijske krize smanjuju broj zaposlenih. Najavljuje i da će sve državne inspekcije kontrolisati rad preduzeća ne bi li sprečili ovaj trend.

Izjava ministra Ljajića je nepromišljena. Ja mogu sa njim da se složim da je gubitak posla težak udarac ali ukoliko otežavamo otpuštanja samo ćemo obeshrabriti otvaranje novih radnih mesta. Ako poslodavci uoče da radnike nije lako otpustiti dobro će razmisliti pre nego što počnu da zapošljavaju nove. Snaga američke ekonomije leži ponajviše u fleksibilnosti tržišta rada. U vreme krize broj nezaposlenih raste ali se brzo smanjuje kada se ekonomija oporavlja. Umesto što svojom politikom usporava oporavak Ljajić bi trebalo da se fokusira na uspostavljanje slobodnijeg tržišta rada i time zaista pomogne nezaposlenima.