Pages

19 November 2011

Regulacija vode

EU birokrate stale su na put još jednom zlu. Posle obimnih istraživanja i nekoliko sastanaka na najvišem naučnom nivou, zaključeno je da voda ipak ne sprečava dehidraciju.
Nauka je brzo našla put do zakonodavstva i EU komisija je ove nedelje usvojila regulaciju koja proizvođačima flaširane vode zabranjuje da tvrde da vas njeno konzumiranje štiti od dehidriranja. Propisana kazna je do dve godine zatvora.

Srbija bi, ako joj je stalo do evropskih integracija, pod hitno morala da sledi ovaj primer i usvoji slično pravilo. Jer tako se radi u EU.