Pages

09 November 2006

Bivši SSSR

Borat zabranjen u Rusiji.

Kirgistan je dobio Magna Cartu. Ustvari menja ustav, ali zanimljivo je kako teče borba između parlamenta i predsednika, kao u Engleskoj u srednjem veku. Posle demonstracija i manjih nemira parlament je sada dobio veća ovlašćenja, predsednik je morao da odstupi.

Blogovi

Svakog dana se pokrene 100,000 novih blogova i izađe 1.3 miliona postova.

Ovde je lista posećenosti ekonomskih blogova. Ubedljivo vodi Marginal Revolution Tylera Cowena sa neverovatnih 16,000 poseta dnevno.

Ukinite državne monopole

U Hrvatskoj:
Dolaskom trećeg operatora u mobilnoj telefoniji došao, kao i dva ambicioznija nova Telekoma u fiksnoj telefoniji i "raznoraznih" Wimax operatora - cene u mobilnoj telefoniji su u proseku pale za više od tri puta, u fiksnoj za četiri puta, a i internet je sve jeftiniji, iako se na tom polju tek očekuju rezultati.

Srbiji je trebalo malo više vremena da dozvoli konkurenciju u mobilnoj telefoniji. Fiksna i internet su još uvek državni monopol.

Ukinite državne monopole jer je to dobra socijalna politika. Tako cene padaju.