Pages

26 August 2009

Luka Bar - stvar srpskog nacionalnog interesa

Privreda Srbije je veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar, izjavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Onda bi neki srpski privrednik pod hitno trebalo da je kupi, inače će ga Milutin preduhitriti i kupiti luku parama poreskih obveznika preko budžeta ili nekog državnog preduzeća.

Prisutna je zabluda da je Luka u vlasništvu stvar srpskog nacionalnog interesa: Srbija je zainteresovana za privatizaciju Luke Bar jer bi to srpskoj priveredi omogućilo izlaz na Jadransko more. Kao da danas srpska preduzeća ne mogu da izvoze ili uvoze kroz Bar? Istina je da je vlasništvo nad lukom nebitno. Svaki vlasnik će uz nadoknadu pružati usluge i srpskim uvozno-izvoznim preduzećima kao što su to radili i do danas. Ako uslovi nisu idealni, kao što je to izgleda slučaj, srpska preduzeća će više koristiti Rijeku, Kopar, Solun ili neku drugu lokaciju.

Kupovina Luke Bar bi mogao da bude jedna od najskupljih investicija za državu. Pošto kupe luku imaće argument više da
grade autoput i da investiraju u železnicu do Bara. Izlaz na Jadran kao nacionalni interes srpske privrede je ništa drugo nego vrh klizavog brega niz koji će se bar tri Milutinova naslednika spuštati godinama.

Dobitnici ove transakcije su državna preduzeća i političari koji budu umešani u kupovinu i vođenje luke. Gubitnici - svi poreski obveznici. Posledično, prva rečenica bi trebalo da bude preformulisana u
Privreda Srbije u agoniji - opasne posledice kupovine Luke Bar.