Pages

22 January 2009

Kejnz 4

Ovaj put, jedan moj stari, do sada neobjavljeni tekst pisan povodom 60 godina od Kejnzove smrti. List koji mi je tada (2006) tekst naručio (Reporter), odbio je da ga objavi.

No comments: