Pages

22 January 2009

Ako niste znali

U Srbiji se cene određuju dogovorom:
Jelašić je... podsetio da je NBS sa vladom potpisala Memorandum prema kojem bi ukupan rast potrošačkih cena trebalo da iznosi između 11 i 15 odsto na godišnjem nivou.

Da vodim Komisiju za zaštitu konkurencije principijelno bih reagovao.

No comments: