Pages

09 March 2012

James Q. Wilson RIP

Samo par dana nakon što sam ga ovde pomenuo, James Q. Wilson je umro.

Pogledajte eulogije Francisa Fukuyame, Michaela Greeva i Daniela Dreznera.

Na pitanje kako je kao konzervativac uspeo u levičarskim akademskim krugovima, JQW je jednom prilikom rekao "Moraš da radiš duplo više i da budeš četiri puta bolji prema kolegama." Mislim da je to dobar savet.

No comments: