Pages

17 August 2011

Ima more, ima more, preko Kladova

Kurir piše da je pripremljen nacrt Zakona o pomorskoj plovidbi. Stvarno, evo nacrta Zakona u skupštinskoj proceduri. Pored toga što se planira osnivanje organa za istraživanje pomorskih nesreća, ceo zakon je napisan kao da Srbija ima makar jedno 200 km obale, desetak luka i "trgovačku mornaricu" (pojam iz nacrta Zakona) od makar par hiljada brodova. Da je smešno, jeste.

S druge strane, ako već postoje srpski brodovi koji se kreću svetskim morima (veliko ako), onda cela ta stvar mora nekako da bude uređena, ako ništa drugo, a ono zbog međunarodnih konvencija. Evo, i Švajcarska ima Swiss Maritime Navigation Office, isto kao i Češka, Mađarska, Slovačka, Luksemburg i ostale pomorske velesile.

No comments: