Pages

03 June 2011

Ja, kiborg

Kiborg- biće sa biološkim i veštačkim (elektronskim ili mehaničkim) delovima tela.
Uopšte ih nisam ovako zamišljao.

1 comment:

Speaker said...

Zašto mi na pamet pada jedan drugi organ koji ne bi bilo loše kiborgizovati, e da bi "72 puta bez vađenja" prestalo da bude samo besmislena kombinacija reči... :))