Pages

31 May 2011

Predeona politika

Gledajući šta je od novih zakona donela Skupština, naleteh na Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu. Predelu? Šta to uopšte znači? Pročitao sam dokument i i dalje mi mnogo toga nije jasno. Evo jednog člana, pa procenite sami:


Члан 5 – Опште мере
Све Стране потписнице се обавезују да ће:
а)    законом признати предео као битну компоненту људског окружења, као израз разноврсности заједничког културног и природног наслеђа, и темељ њиховог идентитета;
б)    успоставити и спроводити предеоне политике које за циљ имају заштиту, управљање и планирање предела, доношењем посебних мера утврђених чланом 6;
ц)    успоставити процедуре за укључивање најшире јавности, локалних и регионалних власти, као и других страна које су заинтересоване за одређивање и примењивање предеоних политика наведених у ставу б. овога члана;
д)    интегрисати предео у политике просторног (регионалног) и урбанистичког планирања, и у културне, пољопривредне, социјалне, економске и политике животне средине, као и у све остале политике које могу да имају посредан или непосредан утицај на предео.

4 comments:

Aleksandar Stevanović said...

Uh, ulazi li u predeo i cvetanje kesa i mrtve svinje u vodotokovima? Ili autenticna divlja djubrista.

Marko Paunović said...

Nemoj sad da se pravis blesav, lepo pise u clanu 1, stav a sta je "predeo".

«Предео» означава одређено подручје, онако како га људи виде и доживе, чији је карактер резултат деловања и интеракције природних и/или људских фактора

Eto, lepo su ti ljudi sve rekli.

Anonymous said...

Tzv zakon o lepo ofarbanim ogradicama, cvetićima i vetrenjačama?
Ma to je zavrzlama, šala! :-)

plutaju crknute krmače u vodotokovima, videli ste to? Iskustvo.

Aleksandar Stevanović said...

Dakle ipak ulazi ovo moje. Izvinjavam se sto ne citam pazljivo sistemske zakone.