Pages

31 May 2011

Fakultet kao signal

Diplomci sa državnih fakulteta i dalje imaju prednost u zapošljavanju, mada veoma blagu:
Poslodavci će ove druge pre zaposliti ako su u pitanju poslovi ekonomiste, menadžera ili novinara, dok će za poslove koji se tiču prava, tehnologije i informatike prednost dati zainteresovanom sa diplomom državnog fakulteta.

Državni fakulteti su u Srbiji verovatno i dalje teži za završavanje, mada to ne znači da se na njima nauči više korisnih ili pametnih stvari. Ali poslodavci, osim u nekim usko specijalizovanim oblastima, a i to na veoma generalnom nivou, ne zapošljavaju zbog znanja koje svršeni student ima. Naprotiv, teorija signalizacije kojom se u poslednje vreme objašnjava veza između obrazovanja i zapošljavanja kaže ovako: poslodavci ne traže završen fakultet zato što su studenti na njima naučili nešto što će znati da upotrebe na poslu, nego zato što završen fakultet daje signal da je osoba koju zapošljavate pametna, vredna i odgovorna.

To naročito važi za oblasti u kojima se konkretni posao koji ćete raditi bolje uči iz prakse nego iz knjiga. Kada poslodavac zaposli studenta sa državnog umesto privatnog ekonomskog ili biznis fakulteta, on ne mora misliti da državni fakultet daje više znanja. Umesto toga, njemu završeni državni fakultet signalizira da je taj kandidat za posao bio vredan, uporan i položio neke teške ispite, bez obzira da li se na njima radilo o upotrebljivom ili irelevantnom znanju.

Sve to može biti slučaj i sa drugim kandidatom, ali većina poslodavaca nema vremena i sredstava da to proverava -- lakše im je da diplomu državnog fakulteta uzmu kao signal.

Imajući u vidu ukorenjene predrasude protiv privatnih fakulteta, rekao bih da u Srbiji signalizacija igra važnu ulogu. I uz sve subvencije državnim, čak je iznenađujuće da privatni imaju ovako dobre, skoro izjednačene rezultate.

3 comments:

Pavle Mihajlović said...

Meni kao studentu nimalo nije iznenađujuće, jer zaista u mnogim praktičnim stvarima privatni fakulteti bez problema pariraju. Ono gde su značajno bolji ti je networking, iako i tu imaju zaostatak, brzo će prestići državne fakultete.

Ratko Bozovic said...

Mogu ovo da podvrdim, video sam slučajeve par većih firmi gde se državna diploma koristi kao faktor pomoću koga se vrlo lako isfiltrira par stotina CVa. I ne bez razloga, dosadašjne iskustvo je pokazalo da je veća verovatnoća da diplomci državnih fakulteta bolje urade posao.

Nemanja said...

Ne vidim "blagu prednost" diplomaca sa drzavnih fakulteta nigde.

Naprotiv, u tekstu uocavamo njihovu superiornu nadmoc.